​​​​Bộ Ngoại giao Việt Nam

Đại sứ LDT.jpg


TIỂU SỬ

Ông LÝ ĐỨC TRUNG

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nước CHXHCN Việt Nam tại Nhà nước I-xra-en​​​

Họ và tên: Lý Đức Trung
Ngày sinh: 26-11-1977
Quê quán: Xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Trình độ học vấn:  Thạc sỹ chuyên ngành Ngoại giao và Thương mại
Gia đình: Có vợ​

​Quá trình công tác:
 • 04/2003 – 09/2005: Chuyên viên Phòng Phiên dịch, Bộ Ngoại giao.

 • 10/2005 – 02/2006: Chuyên viên Phòng Phiên dịch, Bộ Ngoại giao cử theo học Kỹ năng biên phiên dịch tại Bỉ.

 • 03/2006 – 05/2007: Chuyên viên Phòng Phiên dịch, Bộ Ngoại giao.

 • 05/2007 – 12/2008: Cử theo học chương trình Thạc sỹ tại Úc.

 • 01/2009 – 03/2009: Chuyên viên Trung tâm Biên-Phiên dịch Quốc gia, Bộ Ngoại giao.

 • 03/2009 – 12/2010: Phó Trưởng phòng – Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Biên-Phiên dịch Quốc gia, Bộ Ngoại giao.

 • 12/2010 – 04/2013: Tập sự Phó Vụ trưởng, Trung tâm Biên-Phiên dịch Quốc gia, Bộ Ngoại giao.

 • 04/2013 – 02/2014: Phó Giám đốc Trung tâm Biên-Phiên dịch Quốc gia, Bộ Ngoại giao.

 • 02/2014 – 04/2015: Phó Trưởng ban, Ban Thư ký Quốc gia Ban Tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132).

 • 04/2015 – 10/2015: Phó Giám đốc Trung tâm Biên-Phiên dịch Quốc gia, Bộ Ngoại giao.

 • 10/2015 – 03/2019: Tham tán, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha.

 • 05/2019 – 05/2022: Phó Giám đốc Trung tâm Biên-Phiên dịch Quốc gia, Bộ Ngoại giao.

 • 05/2002 - nay: Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nước CHXHCN Việt Nam tại Nhà nước I-xra-en.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​