THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhà nước I-xra-en khẳng định không có đại diện của Việt Nam tham dự buổi Tiếp tân ngày 13/5/2018 tại Bộ Ngoại giao I-xra-en như một số báo chí đưa tin và Đại sứ quán đã làm việc với Bộ Ngoại giao I-xra-en để cải chính thông tin này.

                                                                                                           

                                                                                                              Tel Aviv, ngày 14 tháng 5 năm 2018

 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​