​Ngày 23/6/2021, Đại sứ Đỗ Minh Hùng tổ chức cuộc họp các Đại sứ ASEAN để trao đổi về các hoạt động chung giữa các sứ quán trong thời gian sắp tới.

204724208_317662583360355_4226255761639936477_n.jpeg

204323539_317662500027030_897687083496169267_n.jpeg

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​