WhatsApp Image 2021-01-21 at 16.01.18.jpeg

Ngày 21/1/2021, Việt Nam và Israel đã tiến hành phiên họp trực tuyến khởi động đàm phán Hiệp định hợp tác lao động Việt Nam - Israel. Phiên họp có sự tham dự của đại diện các cơ quan liên quan hai bên như: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp, Cơ quan quản lý di trú (PIBA) và Đại sứ hai nước.

WhatsApp Image 2021-01-21 at 16.01.17.jpeg

Tại phiên họp, hai bên đã trao đổi về các vấn đề kỹ thuật để tìm hiểu, làm rõ chính sách, quy định của hai nước về lao động, cũng như các vấn đề ưu tiên và quan tâm. Hai bên nhất trí sẽ tích cực thúc đẩy để sớm hoàn tất đàm phán và đi đến ký kết Hiệp định trong thời gian sớm nhất trong năm 2021, nhằm đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Israel trong lĩnh vực nông nghiệp.

WhatsApp Image 2021-01-21 at 16.01.18 (1).jpeg

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​