CHUYẾN BAY 24/10/2021 ĐƯA THỰC TẬP SINH NÔNG NGHIỆP VỀ NƯỚC

1/ Liên quan đến chuyến bay ngày 24/10/2021 đưa thực tập sinh nông nghiệp Việt Nam hết hạn thực tập tại Israel về nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel thông báo các thủ tục xuất cảnh Israel như sau:

- Khai tờ khai xuất cảnh của Israel tại địa chỉ: https://www.gov.il/…/ser…/request-depart-from-israel-covid19 trong vòng 24 giờ trước chuyến bay từ Israel.
- Xét nghiệm PCR Covid-19 trong vòng 72 giờ trước chuyến bay từ Israel. Kết quả xét nghiệm phải bằng tiếng Anh và cần in ra giấy để mang theo. 
- Khai tờ khai y tế trước khi lên máy bay tại địa chỉ htttp://tokhaiyte.vn. In/chụp lại mã QR code sau khi hoàn thành khai báo để sử dụng khi nhập cảnh Việt Nam.
- Giấy chứng nhận tiêm chủng (nếu có) để được áp dụng cách ly phù hợp tại Việt Nam. 

2/ Đầu mối liên hệ của Đại sứ quán: chị Trần Thị Thảo, Bí thư thứ ba, mobile: 052 703 8657, email: thaott.mofa@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​