Để góp phần nhỏ bé cho công tác phòng chống đại dịch covid-19 trong nước, cộng đồng người Việt Nam và bạn bè tại Israel đã nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp, thể hiện mạnh mẽ truyền thống gắn bó, đoàn kết, cùng chung sức vượt qua khó khăn.

Toàn bộ số tiền đóng góp 20.160Nis và 700USD sẽ được Đại sứ quán gửi về Mặt trận Tổ quốc.

Đại sứ quán xin trân trọng cảm ơn tấm lòng của cộng đồng người Việt Nam và bạn bè tại Israel.

201986218_313580200435260_5721304782553060783_n.jpeg 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​