​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Israel

LuongThanhNghi.jpg 
CAO TRẦN QUỐC HẢI


Thông tin cá nhân

Đại sứ Cao Trần Quốc Hải sinh năm 1961 tại Hà Nội. Ông tham gia ngành Ngoại giao đã được hơn 30 năm. Ông từng đảm nhận nhiều chức vụ trong Bộ Ngoại giao cũng như tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Ông đã lập gia đình và có một con gái.

Học vấn

Tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại giao nay là Học viện Ngoại giao Việt Nam (1984).
Thạc sỹ về Quản lý Kinh tế và Thương mại Quốc tế Đại học Havard, Hoa Kỳ (1988).
Thạc sỹ về Quản lý Hành chính Nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia.
Thông thạo tiếng Anh

Sự nghiệp Ngoại giao

Ông được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Nhà nước Ít-xra-en vào tháng 4/2015 và đã trình Quốc thư lên Tổng thống Isarel vào ngày 1/2/2016. Ông đã được phong Hàm Công sứ năm 2013 và được chuyển lên ngạch chuyên viên cao cấp bậc 2 từ tháng 4/2015. Ông sẽ có thời gian công tác nhiệm kỳ trên cương vị Đại sứ tại Giê-ru-ra-lem từ tháng 12/2015.
Từ tháng 10/2009 đến tháng 4/2015 và từ 12/2003 đến tháng 12/2005, Ông giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương – Bộ Ngoại giao. Trong thời gian này, Ông cũng đã được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Thư ký APEC liên ngành 2006 và Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế lòng chảo Châu Á – Thái Bình Dương của Việt Nam (VNCPEC).
Từ tháng 12/2005 đến tháng 10/2009, ông giữ chức Tham tán Công sứ, Trường Phòng Kinh tế, Đại Sứ quán Việt Nam tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Từ năm 1995 đến năm 2005, ông công tác tại Vụ Tổng hợp Kinh tế, rồi chuyển sang Vụ Hợp tác Kinh tế đa phương và được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Kinh tế đa phương năm 2003.
Từ năm 1992 đến năm 1995, ông là Tùy viên , sau đó là Bí thư thứ ba, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.
Từ năm 1987 đến năm 1992, ông là chuyên viên Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao
Từ năm 1985 đến năm 1987, ông tham gia nghĩa vụ quân sự.

Tặng thưởng

Trong thời gian hoạt động trong ngành Ngoại giao, Đại sứ Cao Trần Quốc Hải đã được tặng thưởng nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Công Thương; Huy chương vì thế hệ trẻ; Huy chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngoại giao; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc và nhiều Giấy khen của Đảng ủy cấp trên./.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​